Login/ Register
1

10 cụm động từ hàng đầu trong IELTS

Cụm động từ là những gì bạn cần phải có để đạt đến điểm 6.5 trở lên. Nếu bạn có thể sử dụng chúng một cách tự do, bài thi nói của bạn sẽ tự nhiên hơn. Sử dụng các cụm động từ chắc chắn sẽ giúp bạn đạt điểm số cao nhất có thể.

Dưới đây là 10 cụm động từ hàng đầu của chúng tôi cho kỳ thi nói IELTS.

Cụm động từĐịnh nghĩaVí dụ
To meet upĐể gặp ai đó và cùng nhau làm điều gì đó“I finally met up with my friends last week.”
To calm downĐể thư giãn và ngưng cơn giận“He was extremely angry so he walked off to calm down.”
To call upĐể liên hệ với ai đó qua điện thoại.“I try to make time every week to call up my mother.”
To fall throughVì điều gì đó không xảy ra.“I nearly bought a new car, but it fell through when they rejected my offer.”
To get awayĐể rời khỏi một địa điểm cụ thể“Sometimes I want to quit my job and get away from my hometown.”
To go backĐể trở lại“I went to Spain on holiday last year, I cannot wait to go back again next year.”
To pick outĐể chọn“My girlfriend takes a long time to pick out clothes for the day.”
To run intoVa chạm với thứ gì đó“If you don’t look where you’re going, you’ll run into something or someone.”
To give upĐể ngưng làm một điều gì đó“He never gave up and now he has a band 8 IELTS score!”
To turn downĐể từ chối một điều gì đó“I turned down dinner because I didn’t like that particular restaurant.”

Bạn yêu thích cụm động từ nào? Hãy cho chúng tôi biết trong phần bình luận ​​dưới đây! 

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *