10 cụm động từ hàng đầu trong IELTS

Cụm động từ là những gì bạn cần phải có để đạt đến điểm 6.5 trở lên. Nếu bạn có thể sử dụng chúng một cách tự do, bài thi nói của bạn sẽ tự nhiên hơn. Sử dụng các cụm động từ chắc chắn sẽ giúp bạn đạt điểm số cao nhất có thể. […]

10 thành ngữ hàng đầu trong IELTS

Dưới đây là những thành ngữ hàng đầu sử dụng cho các kỳ thi nói IELTS. Nếu bạn có thể sử dụng một trong những thành ngữ này trong bài thi của mình, chúng tôi đảm bảo nó sẽ giúp tăng điểm IELTS của bạn! Thành ngữ Định nghĩa Ví dụ To be on cloud […]

Làm cách nào để cải thiện điểm IELTS của tôi?

Với tư cách là gia sư IELTS, chúng tôi thường xuyên được hỏi, làm cách nào để cải thiện điểm IELTS của tôi? Tất nhiên, có rất nhiều yếu tố ảnh hưởng đến kết quả của bạn! Tuy nhiên, có một số điều bạn có thể áp dụng ngay để nhanh chóng cải thiện điểm […]