Bagaimana untuk menggunakan syarat bahasa Inggeris?

Bahasa Inggeris penuh dengan tatabahasa rumit yang membuatkan penutur bahasa Inggeris yang paling yakin pun akan berasa keliru! Syarat-syarat tersebut hanyalah salah satu aspek tatabahasa yang sukar yang perlu anda atasi. Gunakan panduan bersyarat kami yang berguna untuk membantu anda memahaminya! Tiada syarat– If + Present Tense + Present Tense. Ini digunakan untuk menyatakan fakta. […]