10 simpulan bahasa IELTS teratas

Jadual dibawah menujukkan simpulan Bahasa teratas kami untuk peperiksaan pertuturan IELTS anda. Jika anda boleh menggunakan salah satu daripada ini dalam ujian anda, kami sangat pasti ia akan dapat membantu untuk meningkatkan skor IELTS anda! Simpulan Bahasa Definisi Contoh To be on cloud nine benar – benar gembira “I’m on cloud nine because I passed […]

Cách sử dụng câu điều kiện trong tiếng Anh?

Ngôn ngữ tiếng Anh có nhiều điểm ngữ pháp phức tạp, ngay cả những người nói tiếng Anh tự tin nhất đôi khi cũng cảm thấy bối rối! Câu điều kiện chỉ là một trong những điểm ngữ pháp khó mà bạn cần phải vượt qua. Bạn sẽ hiểu nhanh hơn nếu xem hướng dẫn […]

YOUR GUIDE TO THE IELTS EXAM

What is the IELTS? The International English Language Testing System (IELTS) is the world’s most popular English language proficiency test for higher education admission, work admission and migration.  Why is the IELTS important?  More than 11,000 organisations globally believe that this is one of the best ways of assessing a candidate’s English level. It is […]

The Queen’s weekend residence – intermediate English article B1.

Ask anyone where the Queen of England lives, and many people will say that she lives in Buckingham Palace, central London. However, many people don’t realise that the Queen actually has many homes. For example, the Sandringham Estate in Norfolk, or Balmoral Castle, Scotland. And then, the Queen has Windsor Castle, which is known as […]