Cách sử dụng câu điều kiện trong tiếng Anh?

Ngôn ngữ tiếng Anh có nhiều điểm ngữ pháp phức tạp, ngay cả những người nói tiếng Anh tự tin nhất đôi khi cũng cảm thấy bối rối! Câu điều kiện chỉ là một trong những điểm ngữ pháp khó mà bạn cần phải vượt qua. Bạn sẽ hiểu nhanh hơn nếu xem hướng dẫn […]